Den nye studenthverdagen

Som følge av Covid-19 har hverdagen for de fleste mennesker i samfunnet blitt snudd på hodet. Vi har måtte tilpasse oss for å nå et felles mål om å begrense smittespredningen for å berge så mange liv som mulig. Tiltak som hjemmekontor, arrangement forbud, kapasitets begrensninger og skjenkestopp er iverksatt, samtidig som hyppig bruk av antibac og munnbind har blitt rutine. En stor del av studentløpet består av samvær med andre studenter i større grupper. Covid-19 har følgelig satt en stopper for dette, det er derfor ikke optimalt å være student under en pandemi.

De aller fleste forelesninger har blitt flyttet over på digitale plattformer og fysisk oppmøte på skolen er sjelden kost. Dette er negativt fordi studenter ikke lengre har fysiske forpliktelser hvor de faktisk må møte opp til forelesninger for å sikre egen læring. De digitale forelesningene tas opp og legges ut på internett i etterkant. Det har derfor blitt enklere for studenter å utsette forelesninger og prokrastinere arbeidsoppgaver. Det kan derfor antas at det blir gjort flere skippertak nå enn tidligere. Studenter mister også sitt fysiske område for læring, diskusjon og refleksjon gjennom sosialt samvær med andre studenter og forelesere. Dette kan ha negative konsekvenser for studenters følelse av tilhørighet og motivasjon.

Det er enkelt å trekke frem negative aspekter ved en slik situasjon som vi i dag befinner oss i, men det er også positive sider ved den nye studenthverdagen. Det at forelesninger legges ut på video gir studenter en større frihet til å designe sin egen hverdag. Det gir muligheter for å prioritere på en ny måte, samtidig som det kan ha blitt lettere for mange å kombinere jobb og skole. Det er mulig å se forelesninger basert sin egen timeplan. Muligheten for å pause samt spole frem og tilbake i en video forelesning kan gjøre det enklere å få fatt i de delene av pensum som er utfordrende.

For at den nye studenthverdagen skal fungere å sikre læring er det overført et større ansvar til studentene enn det har vært tidligere. Studenter under pandemien må vise en større gjennomføringsvilje, samt hente drivkrefter og motivasjon i selvet. Dette er fordi de ikke lengre har mulighet til å bli inspirert og motivert gjennom det fysiske sosiale skolemiljøet. For å lykkes som student under Covid-19 pandemien krever det derfor en større grad av disiplin, gode rutiner og selvtillit. Forhåpentligvis kommer vi oss gradvis nærmere normalen gjennom 2021, men det er viktig å forberede seg på at dette er en situasjon og tilværelse samfunnet er nødt til å forholde seg til også i 2022.

1 kommentar

  1. Hei Ole! Dette er et fint førstegangsinnlegg, og du har noen gode refleksjoner rundt det å være stundet under koronapandemien. Til neste gang vil jeg anbefale deg å bruke litt tid på rettskriving, da små slurvefeil skader litt av helhetsinntrykket. Utover det er bilde/bilder samt underoverskrifter også fint for at leseren skal få et overblikk over hva innlegget innebærer, pluss at du med fordel kan utdype enda mer. Gleder meg til å følge deg videre, lykke til! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *