Digitale plattformer gir liv til nettverksøkonomi og digitale forretningsmodeller

Dagens samfunn operasjonaliseres med bistand fra enormt mange teknologiske løsninger. Disse løsningene er satt til å gjennomføre gitte oppgaver, ofte med formål om å redusere kostnader, effektivisere prosesser og øke kundetilfredshet. Slike teknologiske løsninger vil følgelig generere data i forhold til de oppgaver de er satt til å løse. Denne dataen kan være verdifull om den anvendes på korrekt måte og digitale plattformer kan hjelpe oss transformere data til verdi. Digitale plattformer brukes gjerne til å generere, samle og lagre data som videre kan analyseres slik at bedrifter kan gjøre bedre beslutninger basert på objektiv data.

Facebook er et eksempel på en av de største digitale plattformer som finnes i verden. Plattformen fungerer på grunn av antall brukere som benytter seg av den. Gjennom delinger, likes, kommentarer og klikk inne på plattformen distribuerer brukerne data direkte til Facebook. Ved hjelp av dataen som brukerne etterlater seg på plattformen kan Facebook determinere deres personlighetstype og preferanser. Når Facebook har slik informasjon om brukerne sine blir dataen verdifull fordi de kan synliggjøre innlegg passende til brukernes personlighet og preferanser. Facebook er en digital plattform som gjør det mulig for mennesker som ellers ikke kjenner hverandre å bygge relasjoner over internett. Det fungerer altså som en plattform hvor brukerne kan utvide nettverket sitt. Plattformen skaper altså verdi for Facebook grunnet dataen som brukerne etterlater seg samtidig som Facebook gir verdi til brukerne gjennom nettverket de har muligheten til å bygge på plattformen. En slik type nettverksbygging som er muliggjort på Facebook skaper naturligvis en åpning for å drive bedrifter på tilsvarende måte.

Det å komme i kontakt med andre personer over de rette digitale plattformene er mye verdt dersom vi behøver en vare, tjeneste, eller kompetanse vi selv ikke innehar. Digitale plattformer har derfor åpnet opp for digitale forretningsmodeller tilknyttet distribusjon og leveranse i ulike bransjer. Aktører som AirBnb, Uber og Mittanbud.no er eksempler på bedrifter som benytter seg av digitale plattformer. De tre ovennevnte aktørene har skapt plattformer som setter ulike parter i forbindelse med hverandre fordi det foreligger en gjensidig forståelse fra partenes side om at de kan tilby hverandre noe av verdi.

Hvis vi ser nærmere på Uber som eksempel skaper plattformen verdi ved å sette to parter i kontakt med hverandre gjennom en applikasjon. Den ene parten er villig å tilby en tjeneste til den andre, i bytte mot en økonomisk transaksjon. I dette tilfellet en kjøretur. Uber selv, tjener penger via kommisjon når de behandler den økonomiske transaksjonen som foregår gjennom applikasjonen deres. Både fører av bil og passasjer har muligheten å vurdere hverandre i forhold til leveranse av tjenesten. Vurderingen går ut på om begge parter har opptrådd som forventet gjennom tjenesteleveransen. Dette er data som lagres på begge parters profiler inne på plattformen. Et slikt vurderingssystem er med på å sikre at tjenesten blir levert på en profesjonell måte når det er privatpersoner som handler med hverandre. En slik type tjenesteleveranse som skissert ovenfor omtales også som nettverksøkonomi.

Dagens teknologi gjør det altså mulig for en passiv part å opprette en digital plattform som setter to aktive parter i møte med hverandre fordi de kan tilby hverandre noe av verdi. Gjennom en slik digital forretningsmodell drar alle involverte parter nytte nettverksøkonomien som oppstår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *