Finn.no

Finn.no er en norsk digital plattform som i hovedsak fungerer som en arena der privatpersoner kan kjøpe og selge eiendeler. Privatpersoner kan annonsere varer de ønsker og selge, samt søke etter varer de ønsker å anskaffe seg. Finn.no fungerer derfor som en plattform på internett hvor kjøpere og selgere kan komme i kontakt med hverandre for å gjennomføre handler som dekker involverte parters behov. Finn.no eies av Schibsted ASA (Proff.no). Schibsted ASA har i hovedsak tidligere vært et mediebyrå med eierskap til ulike aviser, men i senere tid har de rettet sitt fokus mot digital vekst og digitale plattformer. Schibsted ASA eier derfor andre digitale plattformer som tilbyr tjenester som anbudsrunder, velvære booking, dating og låneformidling. De har også inngått samarbeid med ulike aktører innenfor reiseliv og leiebil tjenester. Dette er derfor tilleggstjenester/produkter som brukere enkelt kan benytte seg av ved å besøke Finn.no sitt nettsted (Finn.no).

Involverte aktører

Det er flere ulike parter som kan anses å ha aktive roller i forhold til at Finn.no sin forretningsmodell skal fungere optimalt for de involverte. Nedenfor nevnes de aktører som anses å være viktigst for å sikre gode brukeropplevelser som igjen vil ha en direkte tilknytning til at plattformen fortsetter å vokse med positive økonomiske resultater.

Eier/Schibsted ASA: Som eier av selskapet er det viktig å sørge for at ledelsen i Finn.no jobber for å etterleve sine egne strategier, mål og forretningsmodell. Skal de kunne nå sin visjon om å lage verdens beste markedsplass er dette viktige faktorer i forhold til å gjennomføre en tjenesteleveranse av høy kvalitet. Leveranse i høy kvalitet sikrer at verdiløftet ovenfor brukere og kunder oppfylles (Finn.no). Schibsted ASA har også et ansvar for å sikre at store nok deler av Finn.no sitt overskudd går tilbake inn i bedriften i form av verdiskapende investeringer tilknyttet menneskelige, fysiske og organisatoriske ressurser.

Finn.no: Ledelsen i Finn.no må på lik linje med Schibsted ASA sikre at driften av selskapet foregår i tråd med sine egne strategier, mål og forretningsmodell for å sikre gode kunde og brukeropplevelser. Det er Finn.no sine brukere og kunder som utgjør deres totale verdiskapning. Brukerne og kundene må derfor alltid være i fokus når de tar beslutninger i bedriften. Siden Finn.no er en digitalplattform er det naturligvis viktig for bedriften å følge med på den teknologiske utviklingen i samfunnet og markedet. Ved å gjennomføre kontinuerlig utvikling og forbedring av sine egne teknologiske løsninger samtidig som de følger med på risiko forbunnet med konkurrenters evne til å utvikle disruptive teknologiske løsninger kan de sikre fremtidig vekst og verdiskapning.

Brukerne: Det er denne parten som gjør at Finn.no i det hele tatt eksisterer og fungerer som en digitalplattform. Hvorvidt en digitalplattform er suksessfull eller ikke kan determineres av antall brukere. Det er brukerne som supplerer bedriften med data, gjennomfører økonomiske transaksjoner og handler. Basert på den dataen som brukere legger igjen på plattformen kan også bedriften eksponere dem for målrettet markedsføring med formål om å øke forbruket deres, eventuelt sikre at Finn.no er plattformen de bruker neste gang de ønsker å dekke ett behov. Det er også brukerne av Finn.no som gjør at bedriftskunder anser deres tjenester som attraktive.

Bedriftskunder: Innenfor salg av bolig og kjøretøy er Finn.no sine bedriftskunder en viktig aktør. Annonsering av eiendom og kjøretøy på plattformen koster penger og er følgelig en del av Finn.no sin totale inntjening. Finn.no har i dag opparbeidet seg en såpass sterk posisjon i markedet at det er på denne plattformen privatpersoner flest undersøker hva som er tilgjengelig av eiendom og kjøretøy. På bakgrunn av dette blir det viktig for bedriftene å være tilgjengelig på plattformen, grunnet stor brukerstrøm. Siden plattformen er tilgjengelig for alle meglerhus og bilforhandlere blir beslutningsprosessen til brukerne forenklet fordi det er enkelt å finne hva som er tilgjengelig av alternativer samtidig som vurdering av de ulike alternativene forenkles.

Transaksjonskostnader

En av de viktigste aspektene med Finn.no sin plattform er at brukerne enkelt kan se hva som er tilgjengelig i markedet basert ifra deres egne preferanser og behov. Gjennom dataen de etterlater seg kan også Finn.no benytte anbefalingsalgoritmer for å eksponere brukerne for de eiendommer, kjøretøy eller andre produkter som måtte passe i forhold til deres tidligere klikk og søk. Det er også enkelt for brukere å ta direkte kontakt med de selgere som benytter seg av plattformen. På bakgrunn av at plattformen samler flere tilgjengelige alternativer fra ulike leverandører gjør at brukerne sparer tid på å undersøke markedet. Videre vil kunden ha gode forutsetninger for å vurdere alternativene opp i mot hverandre og på eget initiativ inngå forhandlinger med motparten før det tilslutt fattes en beslutning. Dette senker naturligvis involverte parters transaksjonskostnader fordi de sparer tid og gjerne unngår andre ledd i en forsyningskjede som skal ha betalt. På bakgrunn de nettverkene mellom selgere og kjøpere i markedet som etableres gjennom Finn.no sin digitale plattform kan vi også si at de har oppnådd en form for nettverksøkonomi.

Referanser:

Mulighetenes marked. Finn.no AS. Lesedato 22.01.21. https://www.finn.no/

Teknologi i Finn. Finn.no AS. Lesedato 22.01.21. https://www.finn.no/jobbeifinn/teknologi/teknologi-i-finn

Proff.no. Lesedato 22.01.21. https://proff.no/selskap/finn.no-as/oslo/it-drift-og-support/IG85NQ40ZDG/

1 kommentar

  1. Hei Ole!
    Du har med flere relevante fagbegreper her, men jeg savner desverre god nok utdypning og forklaring på måten du definerer og bruker dem på – kunne du for eksempel gått enda mer i dybden på hvordan Finn.no senker sine transaksjonskostnader?:D Tittelen på innlegget er nokså generisk, dvs, den forteller meg lite – jeg anbefaler derfor at du prøver deg litt frem med titler og innledninger som fanger leserens oppmerksomhet til neste gang. Til slutt minner jeg om viktigheten av å kildereferere i løpende tekst.
    Gleder meg til å følge deg videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *