Plattformer kan gi oss en lite nyansert oppfattelse av virkeligheten

Informasjonen som er tilgjengelig for brukere på internett baserer seg gjerne på den dataen som vedkommende legger igjen. Ved å kommentere og like ulike innlegg er algoritmene gjerne designet slik at liknende innlegg skal være lett tilgjengelig neste gang brukeren besøker en gitt plattform eller nettside. Brukere legger igjen spor tilknyttet sine egne preferanser og plattformene benytter derfor dette til sin fordel. Utrykk som ekkokammre og filterbobler blir benyttet for å beskrive fenomenet hvor plattformer fremmer en noe unyansert virkelighet basert på de dataene brukere etterlater seg på internett.

Filterbobler

I følge Store Norske Leksikon definerer de utrykket filterboble «som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper». Dette vil i praksis si at brukere blir eksponert for innlegg og informasjon på internett som går overens med deres egne holdninger og oppfattelse av virkeligheten. Brukerne står derfor ovenfor en risiko hvor deres synspunkter blir bekreftet hver gang de benytter seg av internettet noe som kan gå direkte utover deres evne til kritisk tankegang. Tilgangen til nyheter er større enn noen gang, dette på bakgrunn av teknologiske løsninger som smarttelefon, PC og nettbrett. Smarttelefonen anses å være den viktigste kilden til nyheter og i forhold til sosiale medier er det gjennom Facebook folk flest leser nyheter. Facebook baserer seg på at brukerne deres oppretter digitale nettverk med sine venner og bekjente på plattformen. Disse vennene har følgelig muligheten til å dele ulike innlegg og nyhetssaker med hverandre. De nyhetene som da blir tilgjengelig for brukerne på plattformen er de temaer og synspunkter som oppfattes riktige og interessante for nettopp dette nettverket med mennesker. Gjennom filterboblens algoritmer øker eksponeringen av liknende innhold fordi plattformen er kjent med brukernes preferanser. De bruker følgelig mere tid på Facebooks plattform ettersom det innholdet som finnes der er interessant for dem og gjerne støtter oppom deres egen idelogi og holdninger. Filterbobler er derfor et verdifullt virkemiddel for Facebook fordi de sikrer seg en større andel av brukernes tilgjengelige skjermtid.

Ekkokammer

I følge Nasjonal Digital Læringsarena definerer de utrykket ekkokammer «som en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe». Gjennom repetisjon av det innholdet som plattformens algoritmer tror de ulike brukerne ønsker å se, blir vedkommende eksponert for samme holdninger og synspunkter i ulik innpakning gang på gang. Repetisjon anses å være et effektivt virkemiddel i forhold til menneskers evne til å huske det som blir skrevet, samtidig som det forsterker avsenderens budskap. Det forekommer altså en risiko for at samfunnets borgere anser informasjonen som er tilgjengelig for dem som korrekt, dersom de blir eksponert for den mange nok ganger.

Positive sider

Ved hjelp av algoritmene som skaper filterbobler og ekkokammer kan brukere bli eksponert for det innhold de syntes er interessant og som de har et reelt ønske om å bli eksponert for. Som bruker kan du derfor knytte deg opp mot ulike digitale nettverk som fokuserer på dine interesseområder. Dette kan være interesseområder som for eksempel idrett, film, kunst, litteratur eller ulike akademiske retninger. Algoritmene sørger derfor for at brukere ikke går glipp av det de ønsker å være opplyst om, samtidig som de unngår å bruke tid på å søke opp ønsket innhold på eget initiativ.

Negative sider

Siden innhold på internett er tilgjengelig for alle, medfører dette en mulighet for alle brukere å skape innhold som de kan publisere på internett. Det er derfor en risiko for brukere av internett å bli eksponert for innhold som nødvendigvis ikke stemmer overens med virkeligheten. Dersom innformasjon på internett som inneholder misinformasjon skulle fange brukers oppmerksomhet å generere klikk, likes og kommentarer vil algoritmene fortsette å eksponere vedkommende for linkende informasjon. Brukere kan derfor ende opp med å knytte seg til et nettverk som konsistent generer falske nyheter og på bakgrunn av ekkokammereffekten anse disse nyheten som korrekte.

Konsekvenser

Filterbobler er med på å gi brukere unyansert informasjon dersom de benytter sosiale medier som nyhetskilde . Dette fordi innholdet brukerne eksponeres for bestemmes av algoritmer som er designet i henhold til det plattformen har identifisert brukers preferanser å være. Brukerne blir eksponert for liknende innhold hver gang de benytter plattformen og de kan derfor risikere å bli et offer for ekkokammereffekten der repetisjon av informasjon forsterker avsenders budskap. Den repetitive eksponereringen kan derfor resultere i at bruker anser avsenders budskap som den virkelige sannhet. Brukerne mister derfor muligheten til å bli eksponert for andre synsvinkler med mindre de oppsøker dette på eget initiativ. En skremmende konsekvens tilknyttet dette er hvordan ideologiske og politiske holdninger kan rotfeste seg i mennesker uten at de selv er klar over det. Dette kan være med på å skape et mye mere splittet samfunn enn vi har hatt tidligere og den politiske situasjonen i USA er et tydelig eksempel på dette. Stormingen av kongressen i Washington kan være et resultat av at digitale nettverk opplever en økt eksponering av ytringer, meninger og holdninger som støtter brukernes egne oppfattelse av virkeligheten. Denne påstanden kommer i kjølvannet av følgende tanke; Ekkokammereffekten skapes gjennom filterbobler som forsterker brukernes tilknytning til egne holdninger, noe som kan øke polariseringen i samfunnet som igjen kan resultere i mere radikale og ekstreme handlinger fra samfunnets borgere.

Referanser

Kampanje.com. Lesedato 26.01.21. https://kampanje.com/tech/2019/06/smarttelefonen-er-var-viktigste-kilde-til-nyheter/

Ndla.no. Lesedato 26.01.21. https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Ndla.no. Lesedato 26.01.21. https://ndla.no/nb/subject:19/topic:1:195257/topic:1:2845/resource:1:1734?filters=urn:filter:f4581340-52f1-435d-8f99-d5de4e123f70

Nrk.no. Lesedato 26.01.21. https://www.nrk.no/nyheter/storming-av-kongressen-1.15316109

Snl.no. Lesedato 26.01.21. https://snl.no/filterboble

1 kommentar

Legg igjen en kommentar til Stine Sauro Hellsten Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *