Refleksjonsnotat

Gjennom den første delen av kurset i digital markedsføring har jeg lært å se sammenhengen i forhold til hvordan ny teknologi kan endre ulike organisasjoner sine arbeidsprosesser som igjen vil påvirke samfunnet vi lever i. Det har også vært interessant å lære om hvordan et samfunn i stadig teknologisk utvikling kan forbedre og forenkle forbrukeres hverdag gjennom ulike innovative løsninger ved å redusere transaksjonskostnader, samt benytte seg av nettverkseffekter. Kurset i digital markedsføring har gjort meg mere bevisst over de mulighetene som finnes innenfor plattform teknologi og forretningsmodeller tilknyttet ulike digitale plattformer. Det er fasinerende å tenke over hvordan digitale plattformer i dag samler mennesker og skaper verdi for de involverte gjennom det nettverket av individer som dannes gjennom bruk av disse plattformene.

Kunstig intelligens var et av de temaene jeg syntes var mest interessante. Personlig var jeg ikke klar over hvor langt ulike aktører innenfor bil og transport bransjen har kommet i forhold til utviklingen av selvkjørende biler. Prognosene som ble vist i forelesningene i forhold til når selvkjørende biler nærmest kom til å bli normalt var overraskende. Det er også positivt at denne teknologien ser ut til å kunne være med på å øke trafikksikkerheten over hele verden i fremtiden. Kunstig intelligens innenfor produksjon av produkter innenfor additiv tilvirkning var også interessante deler av forelesningene. Ved hjelp av kunstig intelligens kan det være mulig å produsere varer nærmere reell etterspørsel i markedet på bakgrunn av at produksjonsprosessen blir billigere. Dette er med på å skape en mere bærekraftig produksjonsprosess og kan forhindre MUDA hos bedrifter i fremtiden. Det er positivt å se hvordan teknologien kan hjelpe bedrifter hindre overproduksjon i et samfunn hvor noen har lite og andre har veldig mye. Den additive tilvirkningen har også vist seg å være nyttig innenfor helsesektor i tillegg. Dersom vi i fremtiden kan klare å printe funksjonelle organer vil denne teknologien kunne berge mange liv.

En mere skremmende del av kurset i digital markedsføring var temaene filterbobler og ekkokamre. Måten algoritmer eksponerer brukere av ulike plattformer for ensidige fremstillinger av virkeligheten kan være med på å øke forskjellene i samfunnet. Konsekvensene av filterboblene kan være at brukere føler økt tilknytning til politiske ytterpunkter som kan føre til mere ekstreme holdninger og handlemønstre. Filterbobler og ekkokamre kan redusere menneskers evne til kritisk tankegang samtidig som det er en risiko for at de knytter seg til destruktive holdninger. Det kan være med på å øke polariseringen i samfunnet, når den egentlige hensikten til de to fenomenene er å forbedre menneskers brukeropplevelse på internett.

En tanke jeg har gjort meg etter å ha lært om kunstig intelligens og dens kommende utvikling er at mange ideer baserer seg på at vi mennesker skal endre arbeidsprosesser og oppgaver, for så å finne nye mere viktige oppgaver å løse. Når teknologi overtar en arbeidsoppgave som tidligere har vært manuell kan dette resultere i økt arbeidsledighet. Ulike oppgaver som tidligere har vært manuelle, men som blir overtatt av kunstig intelligens vil mangle menneskelig sosial interaksjon. Den teknologiske utviklingen er positiv, men det ville kanskje vært noe mere kjedelig om vi ikke lenger kunne slått av en prat med de ansatte på dagligvarebutikken eller taxi-sjåføren når vi benytter oss av disse tjenestene i fremtiden?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *