IKEA og bærekraft

Bærekraft er for tiden på dagsorden til mange virksomheter i markedet. Det å kunne lykkes med en bærekraftig drift av virksomheten relaterer seg til ulike dimensjoner tilknyttet miljø, økonomi og det sosiale. Bærekraftig drift kan altså sørge for at en virksomhet reduserer sitt miljø avtrykk, reduserer kostnader og oppnår vekst, samt sørge for økt sosialkapital i form av omdømme bygging. Et viktig motiv for å drive bærekraftig er å sørge for at kommende generasjoner har de samme ressurser og forutsetninger som oss til å kunne leve et godt liv på jordkloden. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvorvidt IKEA har integrert bærekraft i sin virksomhet og hvordan denne bransjen vil se ut i fremtiden.

IKEA kommuniserer en bærekraftig visjon

«Vår visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og vi tror at mange har det bedre når de lever mer bærekraftig. På IKEA har vi satt oss noen hårete bærekraftmål vi skal nå innen 2030, hvor vi blant annet skal bli 100 % sirkulære og klimapositive, og inspirere en milliard mennesker med å leve mer bærekraftig». Deres visjon er ambisiøs hvor sirkulærøkonomi anses å være en stor del av deres strategi for å kunne etterleve selve visjonen. Alt dette ser flott på papiret, men det er viktig at IKEA faktisk klarer å gjennomsyre bærekraft i sin totale verdikjede. Det er enkelt å kommunisere et bærekraftig budskap for å øke sin sosiale valuta, noe som kan resulterer i at kunder får insentiver for å handle hos den gitte virksomheten. IKEA sine tiltak tilknyttet bærekraft må derfor inneholde en viss substans som utgjør en reell forskjell. Dersom de ikke lykkes med dette kan deres kommuniserte visjon anses å være «grønnvasking».

Hvilke tiltak har IKEA iverksatt?

IKEA har igangsatt en rekke tiltak for å bidra til en bærekraftigutvikling som relaterer seg til de ulike dimensjonene av bærekraft.

Sosialdimensjon: «Nytt liv med enkle gjør det selv-triks». IKEA har publiserer egne tips til hvordan kunder selv kan oppdatere møblene sine, slik at de hverken trenger å kaste dem eller kjøpe nytt fordi kundene selv kan gi dem nytt liv med relativt enkle grep. Her tar IKEA et ansvar i forhold til å opplyse og bistå sine egne kunder, slik at de selv kan leve mere bærekraftige liv.

Miljødimensjon: «IKEA er opptatt av å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø. Målet er at innen 2030 skal all plast som brukes i produktene våre, være basert på fornybart eller resirkulert materiale». Dette tiltaket handler om et ønske om å redusere sitt eget miljø/klimaavtrykk. De produserer i dag artikler til sine restaurant virksomheter innad varehusene og produkter til salgs i varehusene gjennom fossilfrie materialer som mais og sukkerrør.

Økonomiskdimensjon: «Innen 2030 skal vi bli 100 % sirkulære og klimapositive. Derfor lanserer vi nå IKEA kjøper tilbake – en ny tjeneste der vi kjøper IKEA-møblene du ikke trenger lenger og gir dem nytt liv». Her utnytter IKEA sirkulærøkonomiens potensial ved å sørge for at deres ressurser får et lengre livsløp enn tidligere. Dette kan skape engasjement hos nye segmenter, samtidig som det bidrar til et positivt omdømme i markedet som igjen kan resultere i at eksisterende kunder forholder seg lojale. Nye kunder og lojalitet hos eksisterende kunder vil kunne medfølge positive økonomiske resultater med en direkte tilknytning til bærekraftig forretningsutvikling.

Hvordan vil møbel og interiørbransjen kunne se ut i fremtiden, fra et bærekraftig perspektiv?

Når møbel og interiørbransjen vurderes ut ifra et bærekraftig fremtids perspektiv kan det antas at «delingsøkonomi, sirkulærøkonomi, VR-teknologi og innovative materialer».  

Delingsøkonomi handler om å utnytte ubrukte ressurser for å nyttiggjøre deres totale potensial. IKEA har til en hver tid mange varer på lager. Disse varene er lagret inntil noen kjøper det. De sikrer altså at tilbudet er tilstede dersom etterspørselen fra markedet finner sted. For å benytte seg av delingsøkonomi kan det tenkes at denne bransjen vil legge til rette for leasing av møbler. Dette vil forhindre at ressurser står urealisert på et lager, men heller bidrar til bedriftens verdiskapning. Det finnes mange mennesker som leier hybler, leiligheter eller hus. Det kan derfor være mere økonomisk attraktivt, samt realistisk for disse menneskene å leie møbler, slik som de gjør med bopel.

Sirkulærøkonomi handler om å forlenge levetiden til en ressurs. Det dreier seg om gjenbruk. Som nevnt ovenfor har alt IKEA tatt initiativ innenfor dette feltet ved å gi tips til restaurering av gamle møbler, samt tilbud om å kjøpe brukte møbler tilbake fra forbrukere. Det kan også stilles krav til bransjen i fremtiden i forhold til at det skal benyttes slitesterke og resirkulerbare materialer i produksjonen.

VR-teknologi handler om å skape en virtuell fremstilling av virkeligheten, en virtuell verden. Denne teknologien kan benyttes som et verktøy hvor forbrukere kan møblere ønskelig området ved hjelp av en applikasjon på telefonen. Ved å ta bilder av et rom kan møbler plasseres inn i bildet i en 1:1 skala. Beslutningsprosessen forenkles for kundene og kan reduseres CO2 utslipp i forbindelse med «showrooms» og transport av møbler. Kunden kan altså vurdere hvorvidt et møbel passer inn i en virtuell verden, de trenger derfor ikke reise noe sted for å kikke på de aktuelle møblene.

Innovative materialer benyttes allerede innenfor motebransjen. Bransjen forsker på hvorvidt nye bærekraftige materialer kan benyttes til kles produksjon og Adidas har alt benyttet additiv tilvirkning for å produsere sko. Plast produkter i møbel og interiørbransjen kan kanskje 3D-printes av plast funnet i havet en gang i fremtiden?

Referanser:

https://gronnvasking.no/

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/na-kjoper-vi-tilbake-de-gamle-ikea-moblene-dine-pub9e5d35e0

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/ta-vare-pa-det-du-har-pub7ab912f6

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/mennesker-og-miljo-pubd51b9450

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/bare-resirkulert-eller-fornybar-plast-pa-ikea-innen-2030-pubcb607171

https://www.kinnarps.no/kunnskap/blog/4-viktige-baerekraftstrender-du-bor-vite-om/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *