IKEA og FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål. Målene virker som en ledestjerne i forhold til hvordan verdens nasjoner, næringsliv og sivilsamfunn skal opptre for å sikre en mere bærekraftig utvikling av jordkloden. Dette blogginnlegget vil handle om hvilke av FNs bærekraftsmål som kan anses å være bransjerelevante for IKEA.

Hvilke bærekraftsmål er relevant for IKEA?

Ikke alle av de 17 bærekraftsmålene anses og være direkte bransjerelevant for IKEA. Syv av målene ser dog ut til å være områder hvor IKEA kan sikre en mere bærekraftig drift, samt hjelpe verden på vei mot den totale måloppnåelsen.

  • Mål 3 – God Helse: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». IKEA bør sørge for at alle deres ansatte og ansatte hos eventuelle underleverandører de samarbeider med, har gode arbeidsforhold som ikke skader deres fysisk og psykiske helse. IKEA kan klare dette ved å tilby helseforsikringer til sine ansatte og unngå samarbeid med aktører som mangler slike tilbud, eventuelt hjelpe dem komme dit. De kan også øke sannsynlighet for måloppnåelse gjennom økonomiske donasjoner til organisasjoner som arbeider innenfor finansiering av helse tjenester, verden over.
  • Mål 5 – Likestilling mellom kjønn: «Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet». IKEA bør sørge for en sunn miks av begge kjønn innad deres bemanning. Like lønninger for likt arbeid og kjønnsnøytrale karriere stiger er tiltak som kan støtte oppom dette målet.
  • Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst: «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Ved å produsere produkter av høy kvalitet på en bærekraftig måte kan IKEA øke sin sosialkapital gjennom godt omdømme. Det er essensielt at de leverer høy verdi til kundene sine slik at de selv kan kapre deler av den totale verdien som kan resultere i lønnsomhet og økonomisk vekst. IKEA kan sørge for en bærekraftig utvikling tilknyttet dette målet ved å tilby lønninger utarbeidet i tråd med nasjonale konsumprisindekser.
  • Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur: «Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon». Bærekraftsmålene finner rot i en global endringsvilje. Dersom verden skal lykkes i den totale måloppnåelsen er det behov for innovative bærekraftige løsninger på et industrielt nivå. Store endringer krever følgelig god infrastruktur. IKEA kan bidra i denne måloppnåelsen ved å integrere delingsøkonomi og sirkulærøkonomi i sine forretningsmodeller.
  • Mål 10 – Mindre ulikhet: «Redusere ulikhet i og mellom land». IKEA kan sørge for å inngå samarbeid med underleverandører i land med økonomiske utfordringer. Dette kan skape økonomiskvekst og flere arbeidsplasser i det gitte landområdet. IKEA sin hovedoppgave innenfor dette målet vil være å se til at de land som bidrar til IKEA sin egen vekst er rettferdig betalt i forhold til landets egne bruk av ressurser. Dette kan redusere ulikheten. Varer av høy kvalitet til gode priser kan også være et område IKEA kan bidra i forhold til at flere samfunnsklasser kan finne verdi i  varene de leverer.
  • Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Møbel og interiør bransjen vil alltid være preget av endring tilknyttet mote og design. Ressurser benyttes derfor i stor grad til å produsere det neste store som vil være populært hos forbrukerne. Dette kan følgelig føre til en viss overproduksjon og uforsvarlig bruk av tilgjengelige ressurser. IKEA kan bidra ved å benytte resirkulerbare materialer i en større del av produksjonen sin. Samtidig bør de gi forbrukere muligheten for korrekt retur av varer de ikke lengre benytter seg av. IKEA bør også kommunisere et budskap der revitalisering av eldre møblement er et godt substitutt til å kjøpe nye produkter. Et fokus på sirkulær økonomi er viktig for å kunne nå dette målet. Delingsøkonomi i form av leasing kan også være en løsning tilknyttet varer som ikke blir solgt. Dette kan redusere overproduksjon.
  • Mål 13 – Stoppe klimaendringene: «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Gjennom aktivt arbeid tilknyttet ovennevnte bærekraftsmål vil oppnåelse av dette målet kunne bli en realitet. IKEA kan påvirke andres holdninger til klimaendringer gjennom markedskommunikasjon som belyser temaet. Det er dog viktig at deres tiltak er reelle og faktisk vil kunne utgjøre en forskjell for å unngå å bli et selskap som blir beskyldt for å drive grønnvasking. Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser er viktig for å kunne oppnå dette målet.

Referanser:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *