Mentor

Hva er en mentor?

Store Norske Leksikon definerer en mentor som en eldre venn og rådgiver; en veileder. Alder trenger nødvendigvis ikke være en faktor, men hovedpoenget med en mentor er å kunne ta nytte av deres erfaringer, og erfaring bygges gjerne opp over tid. Ved hjelp av en mentor kan en person øke sin egen kompetanse, utvide sitt eget nettverket og sikre nye karrieremuligheter. Dette er følgelig positive fordeler i et arbeidsmarked preget av konkurranse.

First Round – Networking Basics

Paul Peseks har utarbeidet et kurs om nettverksbygging bestående av åtte ulike moduler. Innholdet i dette blogginnlegget kan anses å være et skriftlig sammendrag av kurset.

Modul 1 – Your Professional Identity

Denne delen av kurset handler om forholdet mellom menneskers identitet som studenter og deres profesjonelle identitet i næringslivet. Det er først når en student er ferdig utlært og skal starte sin karriere i næringslivet at den viktigste læringen starter. Paul Peseks nevner fem ulike faktorer det er viktig å ha et bevisst forhold til når en først ønsker å skaffe seg en mentor. Empati for å forstå perspektivet til den aktuelle mentoren. Nysgjerrighet for å bevise ovenfor den aktuelle mentoren at en har interesse for deres erfaringer. Takknemlighet er viktig for å vise den aktuelle mentoren at bruker tiden sin på å hjelpe. Vise den aktuelle mentoren hvorfor samtalene men personen er av relevans. Det å vise respekt er naturligvis også viktig i de alle fleste aspekter ved livet.

Modul 2 – Find Professionals Using LinkdIn

LinkdIn er en digitalplattform for nettverksbygging innenfor næringslivet. Paul Peseks nevner fire ulike metoder som kan benyttes for å opprette relasjoner med kontakter som kan være verdifulle eller fremtidige mentorer.   

 • Perfect overlap: Denne metoden handler om å ta kontakt med personer som man allerede har kjennskap til. For eksempel medstudenter eller kollegaer.
 • Great overlap: Denne metoden handler om å ta kontakt med personer vi nødvendigvis ikke kjenner, men som har gått på samme skole eller jobbet i samme bransje.
 • Similarity: Denne metoden handler om å ta kontakt med personer som har likheter med en selv. For eksempel at de har samme utdannelse eller som har gjort noe du også ønsker å utrette.
 • Someone Interesting: Denne metoden handler om å ta kontakt med personer som er interessante. For eksempel noen som arbeider i en bransje du har lite kjennskap til, men som du ønsker å jobbe innenfor i fremtiden.

Modul 3 – LinkedIn Messaging

Paul Peseks nevner tre viktige elementer som en melding på LinkedIn bør inneholde. Hvem du er, hvorfor du sender en melding og hva det er du lurer på eller ønsker av mottaker. Det kan også være viktig å ta en vurdering i henhold til om henvendelsen heller burde sendes på e-post.

Modul 4 – Coordinate Calls Efficiently

Etter å ha sendt første melding mener Paul Peseks det er viktig å holde meldingene korte, enkle og effektive. Det er ønskelig å vekke interesse hos motparten slik at de eventuelt ønsker å gjennomføre en telefonsamtale eller om de har tid til et møte. Dersom en klarer å ordne et møte med en aktuell mentor er det viktig å forberede før samtalen for å sikre effektivitet og relevanse som i hovedsak er budskapet til Peseks i denne modulen.

Modul 5 – Anatomy & Navigation of a Call

Denne delen av kurset handler om hvordan en skal klare å navigere seg gjennom en samtale med en eventuell mentor. Paul Peseks nevner igjen de fem faktorene nevnt i første modul. Empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Dette er ofte menneskelige kvaliteter som faller naturlig under en samtale. Det viktigste her er at en er godt forberedt og vet hva man ønsker ut av samtalen før den starter.

Modul 6 – Professional Story Prototyping

Siden en mentor samtale gjerne er motivert ut ifra et profesjonelt ståsted er det også viktig å opptre profesjonelt under samtalen. Det er viktig å skille mellom hva som er relevant for den aktuelle mentoren å få innsikt i og hva som ikke er det. Forberedelser før en samtale er fortsatt viktig og Paul Peseks nevner fem ulike elementer en bør ha et bevisst forhold til.

 • Hvem er du?
 • Hva er dine ferdigheter og interesser (profesjonell relevans).
 • Hvordan din profesjonelle reise har vært til i dag?
 • Hvor er du nå din profesjonelle reise?
 • Hva er formålet med mentor-samtalen?

Modul 7 – Go in Ready: Research & Questions

Gjennom denne modulen forteller Paul Peseks at det vil være smart å finne informasjon om den aktuelle mentoren før samtalen starter. Dette er relevant fordi det hjelper oss stille riktige spørsmål. Tre ulike spørsmålskategorier nevnes i forbindelse med denne delen.

 1. The main question: Her ønsker vi å få innsikt i mentorens egen historie, bakgrunnen for ulike valg de har tatt og hvordan veien deres har ført dem dit de er idag.
 2. The second question: Dette er spørsmål som handler det arbeidet mentoren i dag gjør i sin jobb.
 3. The third question: Etter å ha fått relevant informasjon basert på spørsmålene ovenfor kan det være lurt å spørre mentoren om de har noen råd eller tips å komme med. Det er ikke alltid de spørsmålene vi selv spør som gir oss de mest relevante svarene.

Modul 8 – Build Lasting Relationships

Den siste modulen i kurset handler om hvordan en skal kunne klare å bygge en langvarig relasjon med mentoren. Igjen vises det til faktorene nevnt i modul en og takknemmlighet er essensielt her. Det kan også være klokt å nevne mentoren dersom en skulle oppnå noe av relevans. Dette for å vise både takknemlighet, men også vise mentoren at tiden de har brukt på deg har vært verdifull.

Oppsummering

Kurset er en enkel veiledning for hvordan en kan klare å bygge et nettverk og forhåpentligvis skaffe seg en eller flere mentorer som kan hjelpe deg ta bedre beslutninger gjennom ulike stadier og i ulike situasjoner i arbeidslivet. Relasjonen vil ofte være verdifull for alle involverte parter og er et godt tiltak dersom man vil utvikle seg selv personlig og i næringslivet.  

Referanser:

https://snl.no/mentor

https://first-round.teachable.com/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *