Hvordan jeg lærer

I dette blogginnlegget vil jeg skrive om hvordan jeg lærer. Dette skjer gjerne på ulike måter ut ifra hvilken setting jeg befinner meg selv. Jeg har derfor valgt å skrive litt om hvordan jeg lærer i en undervisningssituasjon og hvordan jeg lærer i arbeidslivet.

Læring i undervisning

Gjennom en undervisningstime er det viktig å holde fokus. Teknikken jeg bruker for å oppnå dette er å skrive notater for hånd. Dette fungerer godt fordi jeg aktivt lytter til foreleser, samtidig som jeg aktiviserer kroppen ved å skrive ned det som foreleses. Det kan være vanskelig å huske alt som blir gjennomgått under en forelesning, det er heller ikke særlig praktisk å se tilbake i notatbøker fulle av håndskrift dersom jeg trenger å lese gjennom mine egne notater. Teknikken jeg bruker for å huske bedre, samt systematisere notatene mine er å ren skrive håndskrevne notater over på en datamaskin. Dette sikrer en ny gjennomgang av forelesningen, samtidig som stoffet blir systematisert og enkelt kan brukes/hentes opp igjen ved seinere anledninger. En ekstra gjennomgang relativt raskt etter forelesning gjør det også enklere å prioritere de viktigste delene av pensum. Denne måten å studere på har fungert godt for min del og gitt meg mye verdi i forhold til at jeg alltid har hatt rikelig med notater å se tilbake på når jeg har jobbet med eksamensoppgaver eller forberedt meg til tre timers eksamener.

Læring i arbeidslivet

Når jeg går inn for å lære i arbeidslivet anser jeg det som først å fremst vesentlig å finne indre motivasjon og engasjement i seg selv. Det er også viktig å ha et stort ønske om å prestere bra i jobben som skal utføres. For min del finner jeg stor verdi ved å lytte til kollegaer med mer erfaring enn meg selv. Oppmerksomhet, nysgjerrighet og tillitt til de ansatte rundt deg mener jeg derfor er essensielt i en opplæringsprosess. Det er også viktig å ikke være redd for å spørre de rundt deg om hjelp, de fleste kollegaer er villig til å hjelpe og syntes ofte det er fint å kunne hjelpe andre. Det er dog viktig å vurdere hvor ofte man spør de rundt seg om hjelp dersom man står fast i en arbeidsoppgave. Ofte klarer man å løse ulike problemstillinger på egen hånd så lenge man søker etter riktig informasjon. Dette signaliserer også en viss selvstendighet til de rundt deg, noe som er positivt. Til slutt fungerer «learning by doing» godt for min del. Det å gjøre arbeidsoppgaver flere ganger gir en trygghet og øker gjerne forståelsen, kvaliteten og effektiviteten ved utførelsen.

Video med teamet

E-varhandel teamet jeg er en del av har valgt å gjennomføre videooppgaven som gruppe. Det å løse denne oppgaven som gruppe mener jeg øker videoens verdi fordi mennesker ofte har ulike teknikker og tilnærminger som fungerer best for dem selv når de ønsker å lære noe. Lenken til videoen følger nedenfor:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *