Digitale markedsføringskanaler

Markedsføring i seg selv handler om å tilfredsstille kunders behov, samtidig som man sikrer en fortjeneste til organisasjonen. For at kundene skal kunne være bevisste over at en aktør i markedet tilbyr produkter eller tjenester som dekker deres behov, må dette kommuniseres til kundene på en eller annen måte. For å lykkes med dette kan bedrifter benytte seg av ulike kommunikasjonskanaler for å bli sett, samt komme i kontakt med forbrukerne ute i markedet. Tradisjonelt sett tenker vi gjerne på TV-reklamer, reklameplakater, avisannonser og radio som gode kommunikasjonskanaler med forbrukere. Problemet med disse kanalene er at det kun fungerer som en enveiskommunikasjon hvor aktøren forsøker levere et budskap til forbruker.

Verden blir stadig mer digital, mennesker oppholder seg mer på nett og bygger relasjoner gjennom internettet. Internett i seg selv blir derfor en enorm digital markedsføringskanal med mangfoldige kanaler som kan relatere seg til ulike segmenter i markedet. Siden det blir flere og flere bruker av internett og de sosiale medier som finnes der, er følgelig viktig for bedrifter å være tilstede, samt drive markedsføring nett. Dette blogginnlegget handler om hvilke digitale markedsføringskanaler som bedrifter i dag kan bruke til å bygge relasjoner til forbrukere, for så å trigge en ønsket handling som i denne sammenheng vil være en økonomisk transaksjon.  

Fordeler ved digitale markedsføringskanaler

Noe som er meget positivt med digitale markedsføringskanaler sett fra et sosialt media perspektiv er at det skaper mulighet for en toveiskommunikasjon mellom aktør og forbruker. Dette kan være med på å skape en tettere relasjon mellom et varemerke og en fast kunde. For eksempel det at en aktør som poster et innlegg på Facebook kan svare på eventuelle kommentarer fra publikum, direkte og i løpet av forholdvis kort tid.

Videre kan også digitale markedsføringskanaler være med på å skape nettverkseffekter. Dette vil si at forbrukere som benytter seg av det aktuelle sosiale medium har muligheten til å kommunisere med hverandre, samt dele erfaringer og anbefalinger. Det kan derfor skape et slags fellesskap mellom brukerne i det sosiale mediet. For eksempel hvordan fotball supportere er aktive på favorittklubbens Facebook side. Brukerne kjenner hverandre gjerne ikke fra før av, men den felles interessen er med på å skape et engasjement og interaksjon dem i mellom som kan være inntektsbringende for klubben.  

Det er også viktig å være tilstede i disse digitale kanalene fordi det gjerne kan genere gratis/organisk markedsføring. Dersom en forbruker har et behov, søker de gjerne etter informasjon og internett er ofte kilden de bruker. Ved å skape digitalt innhold relatert til søkeordene som dine aktuelle kunder er tilbøyelige å bruke, vil bedriften kunne oppnå kundekonverteringer kun ved å være tilstede i den digitale kanalen.

Sosiale medier har også virale effekter som bedrifter kan tjene på. En forutsetning for å skape noe som «går viralt» er at innholdet generer stort engasjement hos mange ulike segmenter slik at brukere av det gitte media ser verdien av å dele, kommenter og like innholdet, det er slik det sprer seg.

Til slutt er det en stor fordel å kunne drive markedsovervåkning. Digitale kanaler vil alltid samle og lagre data om de brukerne som interagerer med innholdet som publiseres. Dette vil følgelig være data som kan analyseres ved hjelp av programmer som Google analytics, Google Tag manger og Facebook Ads Manager. Ved hjelp av disse verktøyene kan bedrifter analysere dataen og derfor determinere hvilken type innhold som fungerer godt og hva som ikke fungerer. Disse analysene vil hjelpe bedriftene ta bedre beslutninger i fremtiden.

Hvilke digitale markedsføringskanaler finnes der ute?

Sosiale medier er meget populært i dagens samfunn og det ser ikke ut som det er noen trend som vil avta i fremtiden, den vil heller øke gradvis med befolkningsvekst og økt levestandard. I følge Ipsos er de mest populære sosiale mediene, som da kan anses å være inntektsbringende markedsføringskanaler er; Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram, Youtube, Twitter, Pintrest og LinkedIN. Det finnes naturligvis flere digitale markedsføringskanaler enn dette, som for eksempel ulike nettaviser, nettbutikker, e-post/nyhtesbrev eller musikk og strømmetjenester, men dette blogg innlegget vil i hovedsak fokusere på sosiale medier som digital markedsførings/kommunikasjonskanal.

Hvilke digitale markedsføringkanaler bør bedrifter bruker i dag?

Bedrifter bør velge de kanalene som har flest brukere, altså de digitale områdene med flest mulig potensielle kjøpere. Basert på rapporten til Ipsos er det Facebook, Snapchat og Instagram som har flest aktive profiler/brukere. Det vil derfor være lurt å satse på disse tre kanalene, men det er viktig å tenke gjennom hvilke segmenter bedriften ønsker å treffe og derfor vurdere hvilke av de tre ovennevnte kanalene som har flest brukere innenfor det aktuelle segmentet.

Vi ser for eksempel gjennom Ispos rapport at de som bruker Facebook mest er kvinner over 60 år. Facebook vil derfor være best dersom segmentet vårt er kvinner over 60. Samtidig går aktive daglig brukere i alderen 18-29 år ned fra 83% til 79%, det kan derfor være lurt å benytte seg av en annen kanal for å treffe dette segmentet.

Videre informerer rapporten om at menn over 60 år er relativt lite aktive på Instagram, om dette er segmentet vårt bør vi vurdere andre alternativer. De mest aktive på instagram er kvinner under 30 år. Basert på ovennevnte kan det altså tyde på at Facebook vil være den beste plattformen for markedskommunikasjon tilknyttet aldersgruppen 40+, mens Instagram kan fungere bedre for de segmentet under 40.

Snapchat ser også ut til å bli mest brukt av den yngre garde. Her er det også 3 av 10 brukere som følger influensere. Det kan derfor være lurt å vurdere hvorvidt en influenser kan hjelpe bedriften å øke salget ved å markedsføre gjennom sin egen profil.

Det er altså viktig for bedrifter å være tilgjengelig i digitale markedsføringskanaler. Men deres segment er avgjørende for hvilken kanal som vil fungere best for dem.

Referanser:

https://snl.no/markedsf%C3%B8ring

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *