Refleksjonsnotat – nettbutikk

Valg av team

Det var forholdsvis enkelt å velge team til denne eksamensoppgaven. De fire team-medlemmene samarbeidet i modulen som handlet om sosial kommunikasjon i forkant av denne oppgaven. Besvarelsen vi leverte resulterte i en god karakter og samarbeidet fungerte godt hele veien gjennom modulen. Det ble derfor naturlig at den samme gruppen fortsatte som et team, også gjennom denne delen av vårsemesteret. 

Valg av konsept

Når teamet skulle velge konsept startet vi først ved å sende individuelle forslag til hva hver enkelt av oss kunne tenke seg å selge i nettbutikken. Etter dette hadde vi et møte på skolens bibliotek hvor vi gikk gjennom de ulike forslagene. Etter å ha diskutert fordeler og ulemper ved de ulike forslagene endte teamet opp med å velge brettspillet sjakk som nettbutikkens produktkonsept. I løpet av samme møte satt vi opp nettbutikken vår www.Sjakkgutta.com gjennom e-varehandel løsningen til Shopify.

Målsetting

Relativt tidlig i denne modulen ble vi introdusert til styringsverktøyet OKR/Objective Key Results. Det å benytte seg av OKR var også en deloppgave i selve eksamen. Det ble derfor naturlig for teamet å benytte OKR som verktøy for å sette mål, samt følge opp resultatene av disse målene slik at vi kunne identifisere ulike områder hvor vi var nødt til å gjøre endringer eller hadde forbedringspotensialet. Teamet startet med å identifisere vårt viktigste «objective». Vi var alle enige om at et godt felles mål for teamet ville være å løse eksamensoppgaven på en best mulig måte og levere en besvarelse teamet kunne være stolte av. Etter hovedmålet var satt, identifiserte vi fire ulike «key results». Dette var nøkkelresultater teamet anså som vesentlige å lykkes med, for å kunne nå hovedmålet. Videre ønsket vi å systematisere arbeidet vårt for å sikre at alle medlemmene hadde arbeidsoppgaver relatert til oppgaven. Vi delegerte ulike ansvarsområder i gruppen. Dette endte med at hvert team-medlem hadde ansvar for sin egen «key result», som i praksis ble omgjort til et «objective» for vedkommende. Hvert team-medlem hadde så ansvar for å sette opp sin egen OKR tilknyttet sitt ansvarsområdet. Teamet godkjente så hverandre sine OKR for å sørge for at vi arbeidet med de mest essensielle oppgavene tilknyttet nettbutikken og eksamensbesvarelsen. Vi forsøkte også ha et bevisst forhold til vanskelighetsgraden av de ulike målene vi satte oss. Personlig mener jeg noen av målene har vært relativt enkle å lykkes med, andre har vært mer utfordrende, mens noen av målene har vært «hårete».

Jeg mener vi har nådd alle de målene som satt tilknyttet praktisk gjennomførbare oppgaver som å opprette nettbutikken, implementere betalingsløsninger, opprette profiler i sosiale medier og publisere innhold i disse mediene. Det har dog vært mer utfordrende å skape engasjement i markedet som har resultert i salg. At vi selger produktene våre er vesentlig dersom vi skal fortsette med nettbutikken etter denne modulen. Teamet har derfor mye å jobbe tilknyttet denne målsettingen.

Selve prosessen

Prosessen startet som nevnt ovenfor ved å bestemme oss for et konsept og domenenavn for så å sette opp nettbutikken i Shopify. Etter dette ble teamet enige om å bruke Oberlo sin dropshipping løsning fordi den var godt integrert med shopify og produktsortimentet til Aliexpress. Vi valgte å benytte oss av dropshipping fordi dette var den mest hensiktsmessige måten å løse oppgaven på, uten å ha behov for noen betydelig økonomisk investering fra teamet sin side. Lagerhold, tilgang til produkter og distribusjon ut til sluttkunde ville vært relativt utfordrende om vi skulle gjort alt selv. Løsningen med Shopify som leverandør av nettbutikk, Oberlo som dropshipping løsning og Aliexpress som en logistic service provider gjorde at logistikken i seg selv ikke ga oss store utfordringer. Teamet kunne derfor fokusere på mer markedsrelaterte oppgaver som å øke merkekjennskapen til sjakkgutta.com og drive markedsføring på internett. Et negativt aspekt med dropshipping har vært at vi ikke har hatt noen kontroll i vår egen verdikjede. Det har ikke vært mulig for oss og kontroller kvaliteten på de ulike produktene i sortimentet. Vi har heller ikke hatt muligheten til å garantere leveringstid til kundene. Dette syntes jeg har vært synd fordi det har fratatt oss muligheten å bruke kvalitet og levering som elementer i vår markedsføring.

Etter nettbutikken var opprettet og produktsortimentet vi valgte gjennom Aliexpress var tilgjengelig for potensielle kunder måtte vi finne en løsning for hvordan disse kundene skulle få vite at Sjakkgutta.com faktisk eksisterte. Vi opprettet derfor profiler i tre ulike sosiale medier; Facebook, Instragram og LinkdIn. Videre publiserte vi innhold i disse kanalene og inviterte venner og bekjente til å følge oss her. Dette genererte flere følgere, likes, kommentarer, delinger og noen salg. Det var ønskelig å skaffe oss noe engasjement i vår indre sirkel før vi forsøkte å treffe selve markedet med kunder som ville handle av oss på grunn av produktene vi solgte og hvordan nettbutikken fremstod, ikke bare på grunn av en personlig relasjon med noen i gruppen. I denne delen av prosessen utarbeidet vi en lanseringsstrategi kalt «singel target group» strategi. Grunnen til at vi valgte denne lanseringsstrategien var fordi en av teamets medlemmer hadde en relasjon i lokal avisen Harstad Tidende. Det ble derfor mulig å få publisert en artikkel om nettbutikkens eksistens både på internett og i papiravisen. Tanken vår med dette var å skape et engasjement i et mindre marked, for så at menneskene i dette markedet kunne være med på å finansiere en større markedskampanje på internett basert på de salgene artikkelen genererte. Det var også ønskelig at dette markedet skulle legge igjen sosiale bevis i form av kommentarer og likes, noe som kunne være med på å skape trygghet for andre potensielle kunder.

Lanseringsstrategien fungerte ikke helt som tiltenkt da artikkelen fra Harstad Tidende egentlig ikke genererte mer enn et salg på kr 3.490,- med en gevinst på kr 885,- for Sjakkgutta. Det skapte heller ingen kommentarer som kunne være med på å skape nettverkseffekter. Vi glemmer dog ikke overskuddet på det ene salget som ble brukt til markedsføring på Facebook og Instagram.  

Videre har prosessen gått med på å produsere innhold til kontoer på sosiale medier og nettbutikken selv, samt bruke e-postmarkedsføring med rabattkoder og produktinformasjon opp mot potensielle kunder som meldte seg på vårt nyhetsbrev.

Samarbeid

I retrospekt vurderer jeg samarbeidet til gruppen som veldig bra. Sammensetningen av teamet bygger på en variasjon av erfaring, kompetanse og relasjoner, noe som har vært verdifullt i ulike sammenhenger gjennom hele prosessen. Videre finnes det en grunnleggende gjensidig respekt medlemmene i mellom, noe som har skapet rom for sunn konstruktiv kritikk, hensiktsmessige diskusjoner og ikke minst ros. Selv anser jeg et godt samarbeid å være når jeg lærer nye ting, samt blir motivert og inspirert av de rundt meg. Dette føler jeg å ha opplevd gjennom denne prosessen og tar derfor mye positivt med meg videre fra selve samarbeidet med teamet. 

Læringsutbytte

Det som overrasket meg mest med e-varehandel modulen har vært hvor enkelt det egentlig er å starte opp sin egen virksomhet på internett, spesielt da dropshipping. Det å sette opp en nettbutikk, tilgjengeliggjøre produkter for kunder og implementere betalingsløsninger syntes jeg hørtes vanskelig ut før modulen startet. Men så fort man setter seg ned med oppgaven og undersøker de muligheter som finnes på nettet, skjønner man raskt at det ikke er noen uoverkommelig oppgave. Løsningene ligger der ute, man må bare bruke tiden som trengs for å finne den. Videre har jeg fått ytterligere erfaring med å jobbe i team, denne gangen under helt andre omstendigheter enn tidligere da det har vært en konkret praktisk oppgave som skal løses. Jeg har også blitt kjent med OKR. Det å bli satt i en posisjon hvor jeg har vært nødt til å bruke et eget målsettingsverktøy sammen med andre for første gang som student har vært verdifullt. Dette er helt klart et verktøy som kan brukes gjennom resten av studieløpet og i arbeidslivet, som team eller individuelt. Det største læringsutbytte jeg har fått vil jeg si er horisonten min har blitt noe bredere i forhold til det å kanskje bli selvstendignæringsdrivende i fremtiden. Skulle jeg få en god idé har jeg i hvert fall erfaring i forhold til det å starte opp for meg selv. Dersom det skulle bli en realitet i fremtiden ville jeg dog hatt mer kontroll og innflytelse over min egen verdikjede, sammenlignet med dette prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *