Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering også kalt SEO brukes av virksomheter i dag for å øke synlighet på internett. Det hele går ut på at kunder som søker etter informasjon på internett tilknyttet det din virksomhet tilbyr, enkelt finner frem til nettsiden din når de søker etter ulike ord av relevans. Målet er å komme så høyt opp som… Fortsett å lese Søkemotoroptimalisering

Digitale markedsføringskanaler

Markedsføring i seg selv handler om å tilfredsstille kunders behov, samtidig som man sikrer en fortjeneste til organisasjonen. For at kundene skal kunne være bevisste over at en aktør i markedet tilbyr produkter eller tjenester som dekker deres behov, må dette kommuniseres til kundene på en eller annen måte. For å lykkes med dette kan… Fortsett å lese Digitale markedsføringskanaler

Refleksjonsnotat – nettbutikk

Valg av team Det var forholdsvis enkelt å velge team til denne eksamensoppgaven. De fire team-medlemmene samarbeidet i modulen som handlet om sosial kommunikasjon i forkant av denne oppgaven. Besvarelsen vi leverte resulterte i en god karakter og samarbeidet fungerte godt hele veien gjennom modulen. Det ble derfor naturlig at den samme gruppen fortsatte som… Fortsett å lese Refleksjonsnotat – nettbutikk

Nettbutikk

Dette blogginnlegget er en vurdering av nettbutikken til Nike.com. Vurdering blir gjort i henhold til 10 ulike kriterier som INEVO har satt sammen for å best mulig gjennomføre en slik vurdering. 1 – Første inntrykk Nettsiden er oversiktlig. Det er enkelt å se at jeg har kommet frem til Nike sin nettbutikk grunnet hyppig eksponering… Fortsett å lese Nettbutikk

Hvordan jeg lærer

I dette blogginnlegget vil jeg skrive om hvordan jeg lærer. Dette skjer gjerne på ulike måter ut ifra hvilken setting jeg befinner meg selv. Jeg har derfor valgt å skrive litt om hvordan jeg lærer i en undervisningssituasjon og hvordan jeg lærer i arbeidslivet. Læring i undervisning Gjennom en undervisningstime er det viktig å holde… Fortsett å lese Hvordan jeg lærer

Mentor

Hva er en mentor? Store Norske Leksikon definerer en mentor som en eldre venn og rådgiver; en veileder. Alder trenger nødvendigvis ikke være en faktor, men hovedpoenget med en mentor er å kunne ta nytte av deres erfaringer, og erfaring bygges gjerne opp over tid. Ved hjelp av en mentor kan en person øke sin… Fortsett å lese Mentor

OKR og KPI – viktige styringsverktøy for bevisst handling

Samspillet mellom mål og strategier er essensielt for suksess For at ulike virksomheter skal kunne overleve i markedet er det essensielt at de har bevisste forhold til hvilke strategier de benytter seg av for å kunne oppnå sine egne mål og realisere sitt totale potensiale for suksess. Dersom dette skal være mulig er det viktig… Fortsett å lese OKR og KPI – viktige styringsverktøy for bevisst handling

IKEA og FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål. Målene virker som en ledestjerne i forhold til hvordan verdens nasjoner, næringsliv og sivilsamfunn skal opptre for å sikre en mere bærekraftig utvikling av jordkloden. Dette blogginnlegget vil handle om… Fortsett å lese IKEA og FNs bærekraftsmål

IKEA og bærekraft

Bærekraft er for tiden på dagsorden til mange virksomheter i markedet. Det å kunne lykkes med en bærekraftig drift av virksomheten relaterer seg til ulike dimensjoner tilknyttet miljø, økonomi og det sosiale. Bærekraftig drift kan altså sørge for at en virksomhet reduserer sitt miljø avtrykk, reduserer kostnader og oppnår vekst, samt sørge for økt sosialkapital… Fortsett å lese IKEA og bærekraft

IKEA og kundenes reise

En kundereise handler om de prosesser en kunde må gjennom og hvilke tiltak de må iverksette for å gjennomføre et kjøp, samt hva som skjer etter kjøpet. Det er essensielt for virksomheter å analysere sine egne kunders reise for å kunne utføre sin tjeneste eller produktleveranse på en effektiv og tilfredsstillende måte. Ved å anskaffe… Fortsett å lese IKEA og kundenes reise